ประกาศผล“Times Higher Education” หรือ “THE”

SDG Walailak University Rises to the 401-600 Band in 2023 Times Higher Education Impact Rankings, Ranks Top 100 Worldwide in Four SDGs: Zero Hunger, Clean Water and Sanitation, Sustainable Cities and Communities, and Life Below Water

Continue Readingประกาศผล“Times Higher Education” หรือ “THE”

ศึกษาดูงาน การดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 งานมหาวิทยาลัยสีเขียว ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมต้อนรับบุคลากร จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช จำนวน 36 คน เพื่อศึกษาดูงานด้านการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสีเขียว ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยมี ดร.ธนัช วรโชติธณิน หัวหน้างานมหาวิทยาลัยสีเขียว บรรยายการดำเนินงาน กิจกรรม และการดำเนินโครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสีเขียว พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่การเป็นวิทยาลัยสีเขียวที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกๆด้าน “Sustainability For all ” ทั้งนี้ได้นำคณะผู้ศึกษาดูงาน ลงพื้นที่โรงบำบัดน้ำเสีย…

Continue Readingศึกษาดูงาน การดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศผล“Times Higher Education” หรือ “THE”

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.“Times Higher Education” หรือ “THE” สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประเทศอังกฤษ ได้ประกาศผลอันดับมหาวิทยาลัย “THE Impact Rankings 2022” โดยประเมินการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย…

Continue Readingประกาศผล“Times Higher Education” หรือ “THE”