มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมการจัดอันดับ UI Green 2021

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดำเนินการตามแผนการเข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว UI GreenMetric World University ประจำปี 2021

Continue Readingมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมการจัดอันดับ UI Green 2021