ศึกษาดูงาน การดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 งานมหาวิทยาลัยสีเขียว ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมต้อนรับบุคลากร จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช จำนวน 36 คน เพื่อศึกษาดูงานด้านการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสีเขียว ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยมี ดร.ธนัช วรโชติธณิน หัวหน้างานมหาวิทยาลัยสีเขียว บรรยายการดำเนินงาน กิจกรรม และการดำเนินโครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสีเขียว พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่การเป็นวิทยาลัยสีเขียวที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกๆด้าน “Sustainability For all ” ทั้งนี้ได้นำคณะผู้ศึกษาดูงาน ลงพื้นที่โรงบำบัดน้ำเสีย…

Continue Readingศึกษาดูงาน การดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์