ม.วลัยลักษณ์ อันดับ 1 มหาวิทยาลัยสีเขียวของภาคใต้ 3 ปีซ้อน ขยับเป็นอันดับ 7 ของประเทศ อันดับ 111 ของโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2022

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 12 ธันวาคม 2565  UI GreenMetric World University Ranking ได้ประกาศผลการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2022 จากจำนวน 1,050 มหาวิทยาลัยทั่วโลกที่เข้าร่วม
ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยังคงได้รับการจัดอันดับ เป็นอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสีเขียวของภาคใต้ 3ปีติดต่อกัน และขยับมาเป็นอันดับที่ 7 ของประเทศและอันดับที่ 111 ของโลก ด้วยคะแนนรวม 8,125 คะแนน เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 2021ที่ได้รับการจัดอันดับที่ 8 ของประเทศและอันดับที่ 116 ของโลก จากคะแนนรวม 7,700 คะแนน โดยได้รับคะแนนที่เพิ่มขึ้นในทุกหมวดจากทั้งหมด 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านที่ 1 การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน ด้านที่ 2 การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ด้านที่ 3 การจัดการของเสีย     ด้านที่ 4 การจัดการน้ำ ด้านที่ 5 การคมนาคมขนส่ง และด้านที่ 6 การศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม     
โดยในหมวดของ Setting & Infrastructure มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้คะแนนสูงที่สุดในประเทศเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน จากมหาวิทยาลัยในประเทศที่เข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว ทั้งหมด 47 มหาวิทยาลัย
มวล. ภายใต้การนำของท่านอธิการบดี ศ ดร สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ มีนโยบายที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนในมหาวิทยาลัย ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDG) ซึ่งครอบคลุมทั้ง 6 ด้านของ UI Green Metric ตั้งแต่เรื่องการเรียนการสอนและการวิจัย ไปจนถึงการทำงาน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย อาทิเช่น การนำระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์ (DOMs) มาใช้แทนระบบกระดาษทั้งหมด การประชุมแบบ E-meeting ทดแทนระบบการใช้กระดาษ ระบบ Digital Transcript รถไฟฟ้าเพื่อการขนส่งภายในมหาวิทยาลัย ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น ซึ่งทำให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบสำหรับการใช้ชีวิตและการเรียนรู้ของนักศึกษา และบุคลากร ภายใต้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และภูมิทัศน์ที่สวยงาม

jirawan khwansri

ผู้ดูแลเว็บไซต์