มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ติดอันดับ 601-800 ของโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัย THE Impact Rankings 2021
 – การจัดอันดับผลกระทบของการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ The Times Higher Education (THE) เป็นผลการดำเนินงานระดับโลกที่ประเมินมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ หรือ THE Impact Rankings ประจำปี 2021 พบว่าจากจำนวนมหาวิทยาลัยใน 94 ประเทศทั่วโลก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ติดอันดับ 601-800 ของโลก
 – โดยในปี 2021 ในระดับเป้าหมาย (Goal) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้คะแนนใน
          เป้าหมายที่ 6 (#SDG6) Clean water and Sanitation ลำดับที่ 9 ของประเทศ
          เป้าหมายที่ 2 (#SDG2) Zero Hunger  ลำดับที่ 12 ของประเทศ
          เป้าหมายที่ 3 (#SDG3) Good health and Well-being ลำดับที่ 14 ของประเทศ
          เป้าหมายที่ 17 (#SDG17)  partnerships for the goals  ลำดับที่ 19 ของประเทศ
 – ดูผล THE Impact Rankings 2021 ทั้งหมดที่ https://bit.ly/2RTbSsl
.#impactrankings