โครงการมหาวิทยทยาลัยสีเขียว เปิดตัวแอพพลิเคชั่นใหม่ VIA BUS ติดตามรถไฟฟ้า มวล.

แอพพลิเคชั่นใหม่ติดตามรถไฟฟ้า เพิ่มความสะดวกในการใช่รถไฟฟ้าใน มวล. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดตัวแอพพลิเคชั่น สำหรับติดตามการใช้บริการรถไฟฟ้า เพิ่มความสะดวกในการเดินทางและวางแผนการเดินทางของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยแอบ VIA BUS ผู้ใข้บริการรถไฟฟ้า มวล. สามารถเข้าใช้งาน โดยทำการโหลดตัวแอพพลิเคชั้น ผ่าน Play store บนระบบแอนด์ดรอย์ ของสมาร์ทโฟน วิธีการใช้ง่ายๆ โดยการเข้าใช้งานครั้งแรก ให้เลือกมหาวิทยาลัยของท่านและศึกษาสัญลักษณ์ บนเส้นทาง ขั้นตอนในการเดินทางสามารถเลือกค้นหาเส้นทางบนแอบและวางแผนการเดินทางได้เลย รายละเอียดวิธีการใช้งาน ตามลิงค์ ด้านล่าง ...คลิกเลย Click here

Continue Readingโครงการมหาวิทยทยาลัยสีเขียว เปิดตัวแอพพลิเคชั่นใหม่ VIA BUS ติดตามรถไฟฟ้า มวล.
Read more about the article กิจกรรม Kick off “Walailak Go Green”
banner kick off green

กิจกรรม Kick off “Walailak Go Green”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยได้บรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (พ.ศ.2561-2580) ของมหาวิทยาลัยฯ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข และเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก หรือ UI GreenMetric World University Ranking ดังนั้นคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสีเขียว เห็นควรสร้างกระบวนการรับรู้ สร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารและพนักงานของมหาวิทยาลัยฯ

Continue Readingกิจกรรม Kick off “Walailak Go Green”
Read more about the article รถไฟฟ้า มวล. และเส้นทางเดินรถ
WUshuttlebussystem

รถไฟฟ้า มวล. และเส้นทางเดินรถ

เพื่อให้นักศึกษาเดินทางถึงที่หมายอย่างรวดเร็วและปลอดภัย คณะทำงานด้านการให้บริการรถไฟฟ้า มวล. ขอแนะนำแนวปฏิบัติในการขึ้นรถไฟฟ้า ณ จุดขึ้นรถต่างๆ ดังต่อไปนี้

Continue Readingรถไฟฟ้า มวล. และเส้นทางเดินรถ