Read more about the article รถไฟฟ้า มวล. พร้อมเปิดให้บริการต้อนรับนักศึกษาใหม่ 14 กรกฎาคมนี้
รถไฟฟ้า

รถไฟฟ้า มวล. พร้อมเปิดให้บริการต้อนรับนักศึกษาใหม่ 14 กรกฎาคมนี้

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำรถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้ชื่อโครงการรถไฟฟ้า มวล. มาใช้เป็นระบบขนส่งภายในให้บริการแก่นักศึกษา-บุคลากร พร้อมเปิดให้บริการต้อนรับนักศึกษาใหม่ 14 กรกฎาคม 2561 ตั้งเป้าลดการเกิดอุบัติเหตุ ลดภาวะโลกร้อน มุ่งสู่ Smart & Green University

Continue Readingรถไฟฟ้า มวล. พร้อมเปิดให้บริการต้อนรับนักศึกษาใหม่ 14 กรกฎาคมนี้