ม.วลัยลักษณ์ อันดับ 1 มหาวิทยาลัยสีเขียวของภาคใต้ 4 ปีซ้อน ขยับเป็นอันดับ 6 ของประเทศ อันดับ 83 ของโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2023

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566 UI GreenMetric World University Rankings ได้ประกาศผลการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2023 จากจำนวน 1,050 มหาวิทยาลัย 85 ประเทศทั่วโลกที่เข้าร่วม ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยังคงได้รับการจัดอันดับ เป็นอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสีเขียวของภาคใต้ 4ปีติดต่อกัน และขยับมาเป็นอันดับที่ 6 ของประเทศ และอันดับที่ 83…

Continue Readingม.วลัยลักษณ์ อันดับ 1 มหาวิทยาลัยสีเขียวของภาคใต้ 4 ปีซ้อน ขยับเป็นอันดับ 6 ของประเทศ อันดับ 83 ของโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2023

ประกาศผล“Times Higher Education” หรือ “THE”

SDG Walailak University Rises to the 401-600 Band in 2023 Times Higher Education Impact Rankings, Ranks Top 100 Worldwide in Four SDGs: Zero Hunger, Clean Water and Sanitation, Sustainable Cities and Communities, and Life Below Water

Continue Readingประกาศผล“Times Higher Education” หรือ “THE”