ม.วลัยลักษณ์ อันดับ 1 มหาวิทยาลัยสีเขียวของภาคใต้ 4 ปีซ้อน ขยับเป็นอันดับ 6 ของประเทศ อันดับ 83 ของโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2023

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566 UI GreenMetric World University Rankings ได้ประกาศผลการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2023 จากจำนวน 1,050 มหาวิทยาลัย 85 ประเทศทั่วโลกที่เข้าร่วม ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยังคงได้รับการจัดอันดับ เป็นอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสีเขียวของภาคใต้ 4ปีติดต่อกัน และขยับมาเป็นอันดับที่ 6 ของประเทศ และอันดับที่ 83…

Continue Readingม.วลัยลักษณ์ อันดับ 1 มหาวิทยาลัยสีเขียวของภาคใต้ 4 ปีซ้อน ขยับเป็นอันดับ 6 ของประเทศ อันดับ 83 ของโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2023

ม.วลัยลักษณ์ อันดับ 1 มหาวิทยาลัยสีเขียวของภาคใต้ 3 ปีซ้อน ขยับเป็นอันดับ 7 ของประเทศ อันดับ 111 ของโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2022

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 12 ธันวาคม 2565  UI GreenMetric World University Ranking ได้ประกาศผลการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2022 จากจำนวน 1,050 มหาวิทยาลัยทั่วโลกที่เข้าร่วม ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยังคงได้รับการจัดอันดับ เป็นอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสีเขียวของภาคใต้ 3ปีติดต่อกัน และขยับมาเป็นอันดับที่ 7 ของประเทศและอันดับที่ 111 ของโลก ด้วยคะแนนรวม…

Continue Readingม.วลัยลักษณ์ อันดับ 1 มหาวิทยาลัยสีเขียวของภาคใต้ 3 ปีซ้อน ขยับเป็นอันดับ 7 ของประเทศ อันดับ 111 ของโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2022

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมการจัดอันดับ UI Green 2021

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดำเนินการตามแผนการเข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว UI GreenMetric World University ประจำปี 2021

Continue Readingมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมการจัดอันดับ UI Green 2021