ศึกษาดูงาน การดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 งานมหาวิทยาลัยสีเขียว ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมต้อนรับบุคลากร จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช จำนวน 36 คน เพื่อศึกษาดูงานด้านการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสีเขียว ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยมี ดร.ธนัช วรโชติธณิน หัวหน้างานมหาวิทยาลัยสีเขียว บรรยายการดำเนินงาน กิจกรรม และการดำเนินโครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสีเขียว พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่การเป็นวิทยาลัยสีเขียวที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกๆด้าน “Sustainability For all ”

ทั้งนี้ได้นำคณะผู้ศึกษาดูงาน ลงพื้นที่โรงบำบัดน้ำเสีย รับฟังการบรรยายการบำบัดน้ำเสียและการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จาก คุณไพรวัลย์ เกิดทองมี หัวหน้าส่วนภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม ต่อด้วยชมพื้นที่อุทยานพฤกษศาสตร์ ณ หอชมฟ้า Bota Sky Tower หอชมฟ้า สูง 25 เมตร

ในการนี้งานมหาวิทยาลัยสีเขียว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางบุคลากรจาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช จะได้ความรู้ความเข้าใจในการศึกษาดูงานในครั้งนี้และสามารถนำไปปรับใช้ในหน่วยงานของวิทยาลัยและสามารถขับเคลื่อนให้เกิดเป็นวิทยาลัยพยาบาลสีเขียวในอนาคต

jirawan khwansri

ผู้ดูแลเว็บไซต์