ประกาศผล“Times Higher Education” หรือ “THE”

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.“Times Higher Education” หรือ “THE” สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประเทศอังกฤษ ได้ประกาศผลอันดับมหาวิทยาลัย “THE Impact Rankings 2022” โดยประเมินการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 1,406 แห่ง จาก 106 ประเทศทั่วโลก ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) ของสหประชาชาติ ทั้ง 17 ด้าน
Impact Rankings 2022
The Times Higher Education Impact Rankings are the only global performance tables that assess universities against the United Nations’ Sustainable Development Goals (SDGs). We use carefully calibrated indicators to provide comprehensive and balanced comparison across four broad areas: research, stewardship, outreach and teaching.
The 2022 Impact Rankings is the fourth edition and the overall ranking includes 1,406 universities from 106 countries/regions.

jirawan khwansri

ผู้ดูแลเว็บไซต์