โครงการมหาวิทยทยาลัยสีเขียว เปิดตัวแอพพลิเคชั่นใหม่ VIA BUS ติดตามรถไฟฟ้า มวล.

แอพพลิเคชั่นใหม่ติดตามรถไฟฟ้า เพิ่มความสะดวกในการใช่รถไฟฟ้าใน มวล.

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดตัวแอพพลิเคชั่น สำหรับติดตามการใช้บริการรถไฟฟ้า เพิ่มความสะดวกในการเดินทางและวางแผนการเดินทางของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยแอบ VIA BUS ผู้ใข้บริการรถไฟฟ้า มวล. สามารถเข้าใช้งาน โดยทำการโหลดตัวแอพพลิเคชั้น ผ่าน Play store บนระบบแอนด์ดรอย์ ของสมาร์ทโฟน วิธีการใช้ง่ายๆ โดยการเข้าใช้งานครั้งแรก ให้เลือกมหาวิทยาลัยของท่านและศึกษาสัญลักษณ์ บนเส้นทาง ขั้นตอนในการเดินทางสามารถเลือกค้นหาเส้นทางบนแอบและวางแผนการเดินทางได้เลย รายละเอียดวิธีการใช้งาน ตามลิงค์ ด้านล่าง …คลิกเลย

jirawan khwansri

ผู้ดูแลเว็บไซต์