รถไฟฟ้า มวล. และเส้นทางเดินรถ

WUshuttlebussystem

เพื่อให้นักศึกษาเดินทางถึงที่หมายอย่างรวดเร็วและปลอดภัย คณะทำงานด้านการให้บริการรถไฟฟ้า มวล. ขอแนะนำแนวปฏิบัติในการขึ้นรถไฟฟ้า ณ จุดขึ้นรถต่างๆ ดังต่อไปนี้ 


เดินทางจากโรงอาหารอาคารกิจกรรม

1.     ไปกลุ่มอาคารเรียนรวม,โรงอาหาร 4,ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล,ศูนย์บรรณฯ,โรงพยาบาล และหน้ามหาวิทยาลัย ขึ้นรถที่สถานีลานไทร (ฝั่งตรงข้ามโรงอาหารกิจกรรม)

·     ไปกลุ่มอาคารเรียนรวม1 3 4 5 7 ขึ้นรถสายที่ 1 (สีน้ำเงิน) ไปยังสถานีไทยบุรี แล้วเดินเท้าต่อไปยังอาคารเรียนรวมต่างๆ ผ่านทางเดินมีหลังคาคลุม

·     ไปโรงอาหาร 4 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล และห้องสมุด ขึ้นรถสายที่ 1 (สีน้ำเงิน) ไปยังสถานีไทยบุรี แล้วต่อรถสายที่2(สีแดง) ไปยังสถานีปลายทาง

หมายเหตุ เฉพาะช่วงเร่งด่วน7.00 – 8.30 น. และหลัง 17.00 น. ของวันธรรมดา และตลอดทั้งวันของวันหยุด นักศึกษาสามารถขึ้นรถสายสีน้ำเงินหรือสีแดงไปยังสถานีศูนย์บรรณได้**

·     ไปโรงพยาบาลและหน้ามหาวิทยาลัย ขึ้นรถสายที่ 5(สีเขียว) 

เพื่อความรวดเร็วในการเดินทาง ขณะรอรถไฟฟ้าที่สถานีลานไทรในช่วงเร่งด่วน นักศึกษาควรเข้าแถวเป็น 3แถว ดังนี้ 

                        แถวที่ 1 เดินทางไปสถานีอาคารไทยบุรี

                        แถวที่ 2 เดินทางไปสถานีโรงอาหาร 4 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล และห้องสมุด (ในช่วงเร่งด่วนและช่วงเย็น)

                        แถวที่ 3 เดินทางไปหน้ามหาวิทยาลัย

2.     ไปอาคารสถาปัตยกรรมฯ,กลุ่มอาคารปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทย์ฯ,อาคารนวัตกรรม, และกลุ่มอาคารวิชาการ ขึ้นรถที่สถานีเอทีเอ็ม (โรงอาหารกิจกรรมฝั่งตู้เอทีเอ็ม)

·     ไปอาคารสถาปัตยกรรมฯ ขึ้นรถสายที่ 1(สีน้ำเงิน) ไปยังสถานีสถาปัตย์

·     ไปกลุ่มอาคารปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทย์ฯ,อาคารนวัตกรรม และกลุ่มอาคารวิชาการ ขึ้นรถสายที่ 1 (สีน้ำเงิน) ไปยังสถานี้สถาปัตย์ แล้วข้ามฝั่งอาคารไปยังสถานีสถาปัตย์ เพื่อขึ้นรถสายที่ 4 (สีม่วง) ไปยังสถานีปลายทาง  

3.     ไปหอพักลักษณานิเวศ 1, 2, 3, 11, 13, 14 ขึ้นรถที่สถานีลานไทร (รถสามารถไปส่งได้เฉพาะช่วงเวลาไม่เร่งด่วน)

4.     ไปหอพักลักษณานิเวศ 4, 5, 7, 10, 16, 17, 18 ขึ้นรถที่สถานีเอทีเอ็ม(รถสามารถไปส่งได้เฉพาะช่วงเวลาไม่เร่งด่วน)


เดินทางจากสถานีไทยบุรี (และกลุ่มอาคารเรียน 1,3,5,7)

1.     ไปเขตหอพัก รอรถฝั่งตรงข้ามอาคารเพื่อขึ้นรถสายที่ 1 สีน้ำเงินไปสถานีลานไทร(ในช่วงเวลาไม่เร่งด่วน สามารถบอกให้พนักงานขับรถสายที่ 1 ไปส่งที่หน้าหอพักได้)

2.     ไปโรงอาหาร 4, ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล,อาคารบรรณสารฯ รอรถฝั่งตรงข้ามอาคารเพื่อขึ้นรถสายที่ 2 สีแดง

3.     ไปอาคารสถาปัตยกรรมฯ กลุ่มอาคารปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทย์ฯ, อาคารนวัตกรรม,และกลุ่มอาคารวิชาการ

·     ไปอาคารสถาปัตยกรรมฯ รอรถฝั่งเดียวกับอาคารเพื่อขึ้นรถสายที่ 2 (สีแดง) ไปยังสถานีสถาปัตย์

o   หมายเหตุ: ในช่วงเปลี่ยนคาบเร่งด่วน สามารถขึ้นรถที่สถานีเรียนรวม 1-3 (ระหว่างอาคารเรียนรวม 1 และ3 เพื่อเดินทางไปอาคารสถาปัตย์

·     ไปกลุ่มอาคารปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทย์ฯ, อาคารนวัตกรรม,และกลุ่มอาคารวิชาการรอรถฝั่งเดียวกับอาคารเพื่อขึ้นรถสายที่ 2 (สีแดง) ไปยังสถานีสถาปัตย์  แล้วขึ้นรถสายที่ 4 (สีม่วง) ไปยังสถานีปลายทาง

หมายเหตุ:รถไปอาคารสถาปัตยกรรมฯ มีเฉพาะช่วงเวลากลางวัน 8.30-17.00 น.

4.     ไปโรงพยาบาลและหน้ามหาวิทยาลัย รอรถฝั่งตรงข้ามอาคารเพื่อขึ้นรถสายที่ 5 (สีเขียว) 

เพื่อความรวดเร็วในการเดินทาง ขณะรอรถไฟฟ้าที่สถานีไทยบุรีในช่วงเร่งด่วน นักศึกษาควรเข้าแถวเป็น 4 แถว ดังนี้

                        แถวที่ 1 เดินทางไปสถานีลานไทร

                        แถวที่ 2 เดินทางไปสถานีสถาปัตย์ 

                        แถวที่ 3 เดินทางไปสถานีโรงอาหาร 4, ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล, และศูนย์บรรณสารฯ

                        แถวที่ 4 เดินทางไปหน้ามหาวิทยาลัย


เดินทางจากอาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

1.     ไปโรงอาหารอาคารกิจกรรมและเขตหอพัก ขึ้นรถสายที่ 1 (สีน้ำเงิน) ที่สถานีสถาปัตย์ 1 (ฝั่งที่หันหน้าเข้าหาหอพัก)  ไปยังสถานีเอทีเอ็ม (ในช่วงเวลาไม่เร่งด่วน สามารถบอกให้พนักงานขับรถสายที่ 1 ไปส่งที่หน้าหอพักได้)

2.     ไปกลุ่มอาคารเรียนรวม โรงอาหาร 4 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ศูนย์บรรณฯ กลุ่มอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ อาคารนวัตกรรม และกลุ่มอาคารวิชาการ ขึ้นรถที่สถานีสถาปัตย์ 2 (ฝั่งที่หันหน้าเข้าหาศูนย์เครื่องมือ)

·     ไปกลุ่มอาคารเรียนรวม ขึ้นรถสายที่ 2สีแดง ไปยังสถานีไทยบุรี แล้วเดินเท้าต่อไปยังอาคารเรียนรวมต่างๆ ผ่านทางเดินมีหลังคาคลุม (ในช่วงเปลี่ยนคาบเร่งด่วน รถจะไปส่งที่สถานีเรียนรวม 1-3)

·     ไปโรงอาหาร 4 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ศูนย์บรรณฯ ขึ้นรถสายที่ 2 สีแดงไปยังสถานีปลายทาง

·     ไปกลุ่มอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ขึ้นรถสายที่ 4(สีม่วง) ไปยังสถานีศูนย์เครื่องมือ 8 แล้วเดินเท้าต่อไปยังอาคารปลายทาง

·     อาคารนวัตกรรม ขึ้นรถสายที่4 (สีม่วง)

·     ไปกลุ่มอาคารวิชาการ ขึ้นรถสายที่ 4(สีม่วง) ไปยังสถานี วิชาการ 5 แล้วเดินเท้าต่อไปยังอาคารปลายทางผ่านทางเดินมีหลังคาคลุม

เพื่อความรวดเร็วในการเดินทาง ขณะรอรถไฟฟ้าที่สถานีสถาปัตย์ 2 ในช่วงเร่งด่วน นักศึกษาควรเข้าแถวเป็น 4แถว ดังนี้ 

                        แถวที่ 1 เดินทางไปสถานีไทยบุรี ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล โรงอาหาร 4 และศูนย์บรรณสารฯ

                        แถวที่ 2 เดินทางไปสถานีเรียนรวม 1-3 (เฉพาะช่วงเปลี่ยนคาบ)

                        แถวที่ 3 เดินทางไปกลุ่มอาคารปฏิบัติการฯ

                        แถวที่ 4 เดินทางไปอาคารนวัตกรรมและกลุ่มอาคารวิชาการ


เดินทางจากสถานีโรงอาหาร 4, ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล,และศูนย์บรรณ ขึ้นรถสายสีแดงไปสถานีสถาปัตย์

·     ช่วงเร่งด่วน ควรขึ้น-ลงเฉพาะที่สถานีโรงอาหาร 4 

·     ช่วงไม่เร่งด่วน มีรถออกทุกๆ 10นาทีจากสถานีศูนย์บรรณ 

·     สถานีศูนย์บรรณมีรถจนถึง20.45 น.


เดินทางจากสถานีศูนย์เครื่องมือ 8, นวัตกรรม,และ วิชาการ 5 ขึ้นรถสายสีม่วง ไปสถานีสถาปัตย์

·     ช่วงเร่งด่วน รถไฟฟ้าจะให้บริการไปส่งยังสถานีเหล่านี้เป็นหลัก

·     ช่วงไม่เร่งด่วน มีรถออกจากสถานี วิชาการ 5ทุกๆ 10 นาที 

·     รถหมดหลังจากไม่มีคาบเรียนที่กลุ่มอาคารปลายทาง