รถไฟฟ้า มวล. พร้อมเปิดให้บริการต้อนรับนักศึกษาใหม่ 14 กรกฎาคมนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำรถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้ชื่อโครงการรถไฟฟ้า มวล. มาใช้เป็นระบบขนส่งภายในให้บริการแก่นักศึกษา-บุคลากร พร้อมเปิดให้บริการต้อนรับนักศึกษาใหม่ 14 กรกฎาคม 2561 ตั้งเป้าลดการเกิดอุบัติเหตุ ลดภาวะโลกร้อน มุ่งสู่ Smart & Green University ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับมอบรถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้ชื่อ โครงการรถไฟฟ้า มวล. จำนวน 18 คัน จากคุณสุเนตร คุณานันทกุล รองกรรมการผู้จัดการบริษัท โกลบอล คอร์ปอเรชั่น เพื่อนำมาใช้เป็นระบบขนส่งภายในมหาวิทยาลัย สำหรับให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากร ใน 5 เส้นทาง ครอบคุลมพื้นที่ตั้งแต่โซนหอพักนักศึกษา กลุ่มอาคารเรียนรวม อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ อาคารศูนย์เครื่องมือ อาคารบรรณสารฯ อาคารวิชาการ อาคารบริหาร ศูนย์กีฬา ศูนย์อาหารกลางคืน สวนวลัยลักษณ์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ตลอดจนเชื่อมต่อกับระบบขนส่งด้านหน้ามหาวิทยาลัย อีกด้วย โดยจะเริ่มให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 นี้ เวลา 07.00-21.00 น.ของทุกวัน 

“ที่ผ่านมานักศึกษาส่วนใหญ่ใช้รถจักรยานยนต์ในการเดินทางไปเรียน ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา ทั้งเรื่องอุบัติเหตุ มลพิษทางอากาศและเกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งโครงการรถไฟฟ้า มวล. จะสามารถลดปัญหาเรื่องดังกล่าวได้ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการมุ่งสู่ Smart University และ Green University อีกด้วย ” อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์กล่าว 

ด้านอาจารย์ ดร.นุกูล สุขสุวรรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.วลัยลักษณ์ ในฐานะหัวหน้าโครงการรถไฟฟ้า มวล. กล่าวเสริมว่า รถไฟฟ้าที่จะนำมาใช้เป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานจากแสงอาทิตย์ควบคู่กันไป มีขนาด 14 ที่นั่ง วิ่งด้วยความเร็วเฉลี่ย 40-50 กม./ชม. ที่นั่งถูกออกแบบมาโดยมีขอบรับและที่ยึดเกาะอย่างมั่นคง จึงไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัย อีกทั้งยังมีกันสาดคลุมรอบด้านไว้ใช้ในช่วงฝนตก 

อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยยังได้ดำเนินการก่อสร้างสถานีโรงจอดรถ จุดชาร์จแบตเตอรี่ สถานีย่อย/จุดรับ-ส่งผู้โดยสาร รวมทั้งการปรับปรุงเส้นทางเพื่อให้เข้าถึงอาคาร ปรับปรุงทางเดินฟุตบาธเชื่อมต่อให้ผู้ใช้บริการเข้าใกล้สถานีจอดที่ใกล้ที่สุด ที่สำคัญมีการเชื่อมโยงกับระบบขนส่งสาธารณะภายนอก เพื่อความสะดวกของนักศึกษาที่จะเดินทางไปยังสถานที่ภายนอกอีกด้วย 

ประมวลภาพ 

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร